Bébiszitter Budapesten

 • Hogyan lettem (több, mint) babysitter?

  Dancs Nikolett vagyok, óvodapedagógus.
  A tanulmányaim és a munkám során megannyi ismeretre és tapasztalatra tettem szert. Megtanultam, hogy miképpen fejleszthetőek és fejlesztendőek az óvodáskorú gyermekek világról alkotott ismeretei, hogy miben is áll a nevelő kötelessége és felelőssége.

 • Bébiszitter Budapesten

Munkám során a legfontosabb, hogy gyermeke számára biztosított legyen:

 • A fizikai szükségleteinek életkorának megfelelő kielégítése.
 • Életszerű helyzetekben, saját tapasztalatai révén ismerkedjen meg természetünk és társadalmunk rejtelmeivel, törvényeivel és normáival.
 • A megfelelő játék (mennyisége és minősége).
 • Személyiségének fejlődése és fejlesztése, életkorának megfelelő alakítása.

Hogyan lehetek az Ön gyermekének babysittere?

Fontosnak tartom, hogy már a gyermekfelügyelet korai szakaszában, még az ismerkedés előtt, ezen a fórumon is elhangozzon néhány alapvető gondolat a részemről.

Ezáltal Ön már most betekintést nyerhet a babyszitterkedés folyamatába!
 • 1

  Megismerkedés a családdal

  Minden egyes gyermekfelügyeletet ismerkedés előz meg. Ismerkedés egymással, a családdal és végső soron velem. Ez leginkább hosszas beszélgetésben,valamint a gyermekkel való együttjátszásban, ismerkedésben merül ki.
  Ez az alkalom jelenthet akár több órát is, ilyenkor a teljes figyelmemet és időmet a családnak szentelem, óradíjat nem számolok fel.

  Fontos megemlítenem, hogy ez talán a legérzékenyebb szakasza a babyszitterkedésnek. Ekkor nem csak a szülőkkel kell egymást megismernünk, de a gyermekkel is szimpatikussá kell, hogy váljunk egymás számára. A szakasz ezen két aspektusa nem választható el élesen egymástól, erre vonatkozóan nem léteznek “szabályok”.
  Azonban az ismerkedést és az igényfelmérést megkönnyítve létrehoztam egy Anamnézis lapot, ezzel a gyermek aktuális “állapotát” és a velem szemben támasztott igényeket is felmérem.

  Ezáltal nemcsak kiszámíthatóbbá válik a gyermekfelügyelet, a félreértések, “félrenevelések” már ezen korai periódusban is kizárhatóak (mindenkor a család szokásaihoz, megszokott napi rutinjához igazodom), de a felügyeletem alatt álló gyermek összes fejlettségi felmérése, rajza és munkája külön névvel ellátott mappába kerül. Ez a későbbiekben lényegesnek bizonyul.

 • 2

  Megállapodás

  Babysitter megállapodásA babyszitterkedés következő fázisában, amennyiben igény van mindhárom fél részéről a segítségemre (gyermek – szülők – babyszitter), a szülők adatait (telefonszám, munkahelyi elérhetőség, e-mail cím) rögzítem, valamint a gyermeket alaposabban felmérem.

  Néhányat említve:

  • önkiszolgálása,
  • érzelmi élete,
  • gondolkodása,
  • figyelme,
  • különböző területek fejlettsége (pl. ének-zene területén: zene iránti fogékonysága, egyenletes mérő és a ritmusérzék megléte).

  Ez szintén “alapozást” jelent a későbbiekre nézve:
  Már tudjuk, hogy honnan indulunk!

 • 3

  A gyermekfelügyelet szakasza

  Elkezdődik a babyszitterkedés. Ezen ciklus kifejtésekor több minden el kell, hogy hangozzon.

  Talán az első, és legfontosabb, hogy: a gyermekfelügyeletem alatt állók foglalkozásokon vesznek részt.

  Ennek alapvető arculatát mindig az aktuális, a szóban forgó évszak, ünnep, alkalom, hagyomány, szokás határozza meg. Ezt követően az aktuális tevékenységet (ének-zene, mese-vers, környezeti nevelés, matematikai nevelés, mozgás, vizuális nevelés) életkornak megfelelően differenciálom. Itt olyan kérdéseknek és problémáknak kell megfelelni, mint például, a megfelelő feladatadás, vagy a segítségnyújtás. Engedje meg, hogy egy példával világítsam meg: pedagógiailag kifogásolható, ha egy 3 éves gyermektől önálló, vonal mentén történő vágást, valamint önálló ragasztóhasználatot várok el.

  A foglalkozások típusait (fent említett öt fajta) egyenlő arányban valósítom meg (függetlenül a gyermekfelügyelet gyakoriságától), egyiket sem részesítem előnyben. Az átláthatóság és az érthetőség kedvéért megosztom Önnel az öt tevékenységtípus néhány pedagógiai elgondolását.

 • Nézetem szerint a babyszitter mindenkor a pedagógia szakembere kell, hogy legyen. Ennek megfelelően nem csak észrevétlenül kell, hogy formálódjon a család szokás-, és szabályrendszeréhez; hanem ha szükséges, és igény van rá, tanácsot adni, véleményt nyilvánítani is kötelessége, felelőssége.
 • A gyermekfelügyelő másik kötelessége, hogy betekintést nyújtson a munkájába, biztosítsa a szülőt, arra nézve, hogy a legjobb kezekben van gyermeke. Ennek megfelelően hoztam létre a kezdeti “állapotfelmérő lapot”, amit, és amennyiben igény van rá, félévente megismétlek.
 • A felügyeletem alatt a különböző foglalkozások során a gyermekek változatos produktumokat készítenek, amit minden esetben a szülő elé tárok. Jelenthet ez akár ez egy rajzot, bábot, tanult mesét, verset, éneket stb.

Azt gondolom, hogy ezen elképzelések egy azon, és a legfontosabb célt szolgálják:
Egy harmonikus kapcsolat kialakítása a gyermekért, a gyermek érdekében.

Hívjon vagy küldjön üzenetet

Olvassa el cikkeimet!

Referenciáimból:

 • A legnehezebb pillanatban a legnagyobb segítséget kaptuk Nikitől. Profi hozzáállás, modern gondolkodás. Mindenkinek bátran tudjuk ajánlani. Ő tényleg sokkal több, mint babysitter. Köszönjük, Roland nevében is.

  Bíró András
 • Habitusa, lelki alkata nyugodt, szeretettel teli érzelmi légkört teremt, melyben jól érezheti magát gyerek és felnőtt egyaránt.
  Kapcsolata a gyerekekkel és a felnőttekkel egyaránt szereteten és tiszteleten alapul.

  Monoriné Bartha Dóragyakorlatvezető óvodapedagógus
 • Nikit a két hét alatt megszerette a Mókus csoport. Nagyon lelkes, szorgalmas és gyermekszerető.
  Odaadó figyelemmel, felkészültséggel rendelkezik.

  Takácsné Heilig Ildikógyakorlatvezető óvodapedagógus

Nézze meg a bővebb referenciákat