Referenciák

 • Bíró András

  Budapest, 2015. április 13.
  Letöltés pdf formátumban

 • A legnehezebb pillanatban a legnagyobb segítséget kaptuk Nikitől.

  Profi hozzáállás, modern gondolkodás. Mindenkinek bátran tudjuk ajánlani. Ő tényleg sokkal több, mint babysitter.

  Köszönjük, Roland nevében is.

 • Monoriné Bartha Dóra

  gyakorlatvezető óvodapedagógus

  Pécel, 2014. március 10.
  Letöltés pdf formátumban

 • … minden gyerek lelkéhez megtalálta az utat, a kaput. A magatartászavaros gyerekekről sem mondott le, a kialakult konfliktushelyzetekben a lehetőségekhez mérten szeretetteljes, de határozott, következetes problémamegoldásra törekedett.

  Változatos motivációs bázist biztosított a képességfejlesztés és az ismeretnyújtás folyamatában: például esztétikus síkbábokat készített a meséhez, dramatizáláshoz szükséges jelmezeket összeválogatta, a játékfejlesztésként kitalált interaktív társasjátékhoz szükséges színezőkről gondoskodott.

  A foglalkozások témájának megválasztásában, illetve időtartamában figyelt a csoport életkori sajátosságaira. írásbeli feladatait maradéktalanul ellátta, a rá jellemező igényességgel, rendezettségével, esztétikumra törekvéssel.
  Habitusa, lelki alkata nyugodt, szeretettel teli érzelmi légkört teremt, melyben jól érezheti magát gyerek és felnőtt egyaránt. Kapcsolata a gyerekekkel és a felnőttekkel egyaránt szereteten és tiszteleten alapul.
  Niki rendelkezik azokkal a személyiségjegyekkel, illetve szakmai felkészültséggel, amelyek megítélésem szerint alkalmassá teszik őt a gyerekek nevelésére.

  Pedagógiai munkájához sok sikert és örömöt kívánok!

 • Takácsné Heilig Ildikó

  gyakorlatvezető óvodapedagógus

  Budapest, 2012. február 20.
  Letöltés pdf formátumban

 • Nikit a gyerekek már az első pillanatban elfogadták, bátran, bizalommal fordultak hozzá különféle problémáikkal.

  A gyermekekkel való együttműködését a bizalom, a szeretet, a megértés és az elfogadás jellemzi. Az egyéni bánásmódot jól érvényesítette a problémás gyerekek esetében is.
  Kedves, közvetlen, alkalmazkodó egyénisége lehetővé tette, hogy a gyermekek érdekében együttműködjünk. Mindig pontosan, felkészülten, rendezetten érkezett. Az óvoda programjain (munkaidején túl is) részt vett, szervezésben segített.

  Miután megismerte a csoport szokás-, és szabályrendszerét, a gondozási feladatok maximálisan segítette. Bekapcsolódott a gyermekek játékába, ötleteivel gazdagította azt.

  Konfliktushelyzetnél igazságosan döntött, melyet a gyermekek is elfogadtak. Vezetett mindennapi testnevelést, illetve kezdeményezett egy versbemutatást a gyermekek örömére.
  Nikit a két hét alatt megszerette a Mókus csoport. Nagyon lelkes, szorgalmas és gyermekszerető. Odaadó figyelemmel, felkészültséggel rendelkezik.